harran

Ryhdyin roturationalistiksi

  • Nuiva henkäys (H. Simberg: Halla)
    Nuiva henkäys (H. Simberg: Halla)

Tämä on kirjoitus uppoavasta sivilisaatiosta. Vapaa länsimainen yhteiskunta on vaarassa vajota joukkopsykoosiin kuin thagikultti Turmion temppelissä. Koska te Kalin punaiseen uneen vajonnut kansa ette näytä kykenevän ajattelemaan omilla aivoilla, ette tuntemaan puhtailla sydämillä, vaan tarvitsette harhojen ja epäjumalten turvaa, olen päättänyt perustaa teille uuden aatteen. Jos pitää johonkin hysteerisesti takertua, takertukaa siihen.

Minä halusin porteilla taistelevana ritarina suojella teitä demoneiltanne ja lohikäärmeiltänne, mutta te halusitte riehua sanoista ja demonisoida lapsia, kuin lapset olisivat itsensä paholaisen lähettämiä. Ah, olkoon, minä kerron teille mitä pelätä, ja minä kerron miksi. Ja annan teille järkeenkäyvän ja kyllin yksinkertaistetun pseudotieteellisen kehikon, johon voitte vastedes ripustaa kaikenlaista mitä keksitte.

Seuraajiksi ja opetuslapsiksi pääsevät ne teistä, jotka ymmärtävät sen ilmiselvän tosiasian, että tieteellisesti todennetut biologiset ja antropologiset seikat vaikuttavat yhteiskuntien kehitykseen. Tyköni saapuvat tulevat vihityiksi rationaalisiin tosiasioihin, ja heille minä paljastan maailmassa vallitsevia, ilmeisiä, kaikkien tietämiä totuuksia. He ovat vastedes oikeutettuja kutsumaan itseään rotu- tahi kulttuurirationalisteiksi. Kun toistelette riittävän pitkään näitä hienoja termejä, tulette huomaamaan kuinka ne muuttavat elämänne.

Vaikka harhaiset kulttuurinköyhdyttäjät tulevat väittämään minua kaikenlaiseksi mitä en ole, olen ennen kaikkea kivenkova rotu- ja kulttuurirationalisti, ja siitä minä olen ylpeä. Rotu. Kulttuuri. Rationalisti. Se tarkoittaa sitä, että suhtaudun rotu- ja kulttuurikysymyksiin kiihkottomasta, rationaalisesta, ylivertaisen älykkäästä lähtökohdasta. Väärää mieltä olevat sen sijaan ovat irrationaalisia ja tyhmiä. Ethän kai sinä haluaisi olla irrationaalinen ja tyhmä? Silloin sinun on syytä lukea kirjoituksiani huolellisesti.

Ne saattavat aiheuttaa antabusreaktioita mustamädätyksen pilaamissa aivoliatuissa ameeboissa. Sinua on varoitettu. Mutta pelastukselle otolliset mielet tulevat huomaamaan niissä paljon kiintoisaa.

Mitä mainitsemani tieteellisesti todennetut seikat ovat?

Roturationalismin perusta muodostuu luonnontieteellisistä tosiasioista ja todellisen maailman empiirisestä havainnoinnista. Humanistinen, slaavilais-kielitieteellinen mutuilu ei pääse mädättämään timanttista, nerokkailla argumenteilla tuettua roturationalismiani, josta väärässä olevat ovat raivoissaan, koska he ovat kateellisia. He ovat kateellisia verbaalisista taidoistani ja esittämieni teesien tosiolemuksellisesta paremmuudesta. Älykkyysosamääräni on sellainen, että häh-häh enpäs kerrokaan. Osan teeseistäni perustelen sillä, että en vaivaudu perustelemaan niitä, niin tyhmiä vastaväitteet ovat, ja niin itsestään selviä ilmoittamani tosiseikat. Minun ei tarvitse väitellä niistä tollojen kanssa. Et kai sinä ole tollo? Lue sitten ja omaksu. Koska minä sanon.

Tiedän että kaikenlaiset tuhkamunat kadehtivat alituiseen korkeakulttuurisia kultamunia, joita munin lukijoideni iloksi. Tyhmät kommentit ja jopa kommentoimatta jättäminen kertovat tästä kateudesta. Varautukaa, sillä olen muniva lähiaikoina lisää! Palavan pensaan alle olen minä hautova munakkaan pesäni ja pasuunalla ilmoittava, mitä teiltä odotan. Tiedän saavani osakseni runsaasti yrityksiä vaientaa totuuden ääneni. On tuleva yrityksiä vaientaa kaikki keskustelu roturationalismista, sillä maassamme vallitsee pitkälle edennyt fasistis-darvinistinen hysteria, jonka vuoksi joudun päivittäin vainon ja marttyrisoinnin kohteeksi. Minua on uhkailtu. Käynnissä on jatkuva sota minua ja siten ihmisyyttä vastaan (olenhan ihminen), sillä k-a-u-h-e-a-l-l-a tolalla ovat asiat maassamme. Muista että jokainen hyökkäys minua vastaan on hyökkäys juuri sinua vastaan, olethan sinäkin ihminen!

Seuraavat rationaaliset seikat ovat kiistattomia totuuksia:

1. Kilpailu on hyvä asia. Luonnossa on aina käynnissä kilpailu resursseista. Hyvä kilpailu parantaa kaikkien kilpailijoiden suorituksia. Toiset pärjäävät paremmin kuin toiset. Mitä parempi on, sitä paremmin pärjää kilpailussa, vaikka joskus myös onnella on osuutta asiaan. Kilpailu on luonnollista. Kilpailun rajoittaminen keinotekoisesti vääristää kilpailua ja huonontaa kilpailijoiden laatua. Kilpailun puuttuminen huonontaa koko yhteiskunnan laatua. Kilvoitelkaa, sillä niin on tarkoitettu!

2. Diversiteetti on hyvä asia. Luonnossa tapahtuu jatkuvasti diversifikaatiota, joka on myös vastaus kilpailuun. Erikoistuminen parantaa erikoistujan kilpailuasetelmia ja viime kädessä kaikkien osapuolten suoritusten laatua. Kuten ekosysteemi, myös yhteiskunta on sitä kehittyneempi, mitä monimuotoisemmin siellä on erikoistuttu. Diversiteetti on hyvä asia myös säilymisen kannalta. Jos kaikki munat ovat yhdessä korissa, ne ovat suuressa vaarassa. Ottakaa munista vaarin!

3. Parhaus on hyvä asia. Kaikki ihmiset eivät ole yhtä hyviä kaikissa asioissa. Se on ihan normaalia. On parempi, että erikoistumista vaativassa tärkeässä tehtävässä on pätevä henkilö kuin että siinä on epäpätevä henkilö. Jotta päteviä ihmisiä erikoistuneisiin tehtäviin olisi, tarvitaan diversiteettiä. Jotta selviäisi, kuka on pätevin tehtävään, tarvitaan kilpailua. Jos ihmisen asema sen sijaan määräytyy esimerkiksi etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen tai uskonnon perusteella, vaikka nämä eivät vaikuta tehtävään, tämä heikentää koko järjestelmän laatua. Kateelliset pyrkivät ehkäisemään paremmuuden vaikutuksen etenemiseen kaikin tavoin. Kateus on huono asia ja haitallinen koko yhteisölle aliarvostamalla parhautta ja yliarvostamalla keskinkertaisuutta. Milloin kohtaatte parhautta, tunnustakaa se ja iloitkaa siitä!

4. Hybridisaatio lajin sisällä parantaa rodullista perimää. Koirat ovat keskenään samaa lajia (Canis familiaris). Luonnontilassa ne risteytyisivät vapaasti. Koirien rodullinen jalostus on keinotekoinen asia. Jalostus heikentää koirien perimää, aiheuttaen perinnöllisiä sairauksia, fyysisiä epämuodostumia ja monia muita ongelmia, eivätkä pitkälle jalostetut koirat selviäisi luonnossa. Ihmiset ovat keskenään samaa lajia (Homo sapiens). Luonnontilassa ne risteytyisivät vapaasti. Sisäsiittoisuus ja populaation keinotekoinen eristäminen johtavat perimän heikentymiseen, josta tuloksena saattaa olla kalvakka ja hauras, kärsivän oloinen olento, kuten Hugo Simbergin maalauksen Halla, joka hönkii syyskauttaan elävien ahojen ylle kylmiä viimoja eikä kykene päästämään suustaan lämpimiä ja kulttuurisesti väriseviä suvituulia. Heretkää palelemasta. Menkää ja sekoittakaa itsenne ja toisenne!

5. Muutos on jatkuva luonnontila. Muuttumattomuus on keinotekoisesti aiheutettua pysähtyneisyyttä. Muutos tapahtuu kilpailun, diversifikaation, erikoistumisen ja risteytymisen myötä, luoden rajattomasti uusia variaatioita. Variaatioista ne, jotka parhaiten toisiin variaatioihin yhtymällä monistuvat, jäävät parhaiten eloon, mutta eivät koskaan muuttumattomina, vaan muuttuakseen jatkuvasti yhä lisää. Uusiutumis- ja sopeutumiskyvyttömät variaatiot ovat vaarassa vaipua unhoon ja tuhoutua. Muutos ei ole tuhoutumisen syy vaan keino välttää tuhoutuminen. Maailma muuttuu, muutu sinäkin!

6. Valintoja tekevät yksilöt, eivät populaatiot. Yksilöiden tarpeet ja preferenssit eivät ole identtisiä. Yksilöt tietävät todennäköisesti itse paremmin kuin toiset, mikä heille on parhaaksi. Parhaat tulokset saavutetaan usein kirsikoiden poimimisella. Rusinat ovat pullan ravitsevimpia osia, joten ne kannattaa valita. Yksilö valitsee itselleen parhaiten sopivia ja attraktiivisimpia elementtejä vastaansa tulevista kulttuurivaikutteista, ja populaation ”kulttuuri” kehittyy yksilöiden valintojen ja valintataipumusten summana. Vaikutteet kilpailevat ja diversifioituvat, muokaten alakulttuureja ja rikastaen kokonaiskulttuuria. Koettele kaikki ja valitse se mikä hyvää on!

7. Vapaus on tila, joka parhaiten takaa yksilöille mahdollisuuden valita itselleen parhaalla tavalla. Samalla se asettaa yksilöt vastuuseen valinnoistaan, sillä se antaa vain mahdollisuuden parhaaseen valintaan, ei takaa sitä. Vapaus suosii tietojen ja taitojen kehittämistä parhaiden valintojen saavuttamiseksi. Valinnoista koituu seurauksia. Jos yksilö ei voi valita, vaan valinnat määrätään hänelle ylhäältäpäin, hänen kykyjensä vaikutus valintoihin mitätöityy, ja samoin mitätöityy myös vastuuntunto seurauksista. Mitä enemmän määrätään ylhäältä, sitä vähemmän kukaan on vastuussa mistään. Vapaus ei johda vastuuttomuuteen. Vapauden puute johtaa vastuuttomuuteen. Vapauden saavuttaminen vaatii rohkeutta ja vastuunottoa, mutta se palkitaan, sillä vapaa seppä takoo omaa onneaan!

Kanonisoi nyt nämä totuudet ja tutki niitä sydämessäsi! Huomaat niiden vähitellen muuttavan maailmankuvasi ja tunnet kuinka lämmin valo ottaa sinut syleilyysi. Kuulet delfiinien vikinää ja keitaassa olevan lähteen lotinaa. Lue uudelleen ja ymmärrä sanojeni syvällinen totuus!

Rotu ei ole suunnitelmataloudellinen entiteetti. Myöskään kulttuuria ei ole mahdollista suunnitella. Ne kehkeytyvät pitkissä diversifikaation, yhtymisen ja variaation ketjuissa, joiden rajat katoavat menneisyyden, tulevaisuuden ja etäisyyksien horisontteihin. Ihmiset kantavat näitä monimuotoisia, loputtomasti risteytyneitä variaation variaatioita, joista kulttuuri muodostuu.

Maailmassa vaikuttaneet korkeakulttuurit ovat muodostuneet edellä mainittujen seitsemän voiman vaikutuksesta. Menestyneimmät korkeakulttuurit ovat syntyneet kulttuurien kohtaamisista, joissa yhä uudet kulttuurivariaatiot ovat yhdistelleet kulttuurien parhaita ja sopivimpia piirteitä yhteen. Nykyinen länsimaiseksi luonnehdittu, oikeastaan Lähi-idän ja Välimeren-piirin sivilisaatioiden pohjalta laajentunut maailmankulttuuri, on todennäköisesti maailmanhistorian monikulttuurisin maailmankulttuuri. Juuri monikulttuurinen luonne on syynä sen suureen menestykseen. Myös Suomen kansan onni on ollut tulla linkittyneeksi tähän suureen, kansainväliseen monikulttuuriin, jolta Suomi on saanut enemmän kuin on antanut. Suomalaisuus on sen seurauksena uudistunut ja menestynyt, ei tuhoutunut.

Koska sana kulttuuri on nykyretoriikassa korvannut sanan rotu, voidaan ilmoittamaani totuutta kutsua myös kulttuurirationalismiksi. Sen vastakohta on irrationalistinen kulttuuripsykoosi, joka on pimeyden voimien vallassa. Suurenmoinen länsimainen maailmankulttuuri on uppoamassa järjettömyyden, kulttuuripsykoosin yhteiskunnallisen sairauden yöhön. Sydämetön on sellainen sielu, joka ei itke katkeria kyyneliä nähdessään kerran niin kukoistavan kulttuurimme vaipuvan jälleen, kuten 30-luvulla, verenhuuruiseen joukkopsykoosiin. Maailmankulttuuriksi paisuneen länsimaisen sivilisaation osaksi ei niin ollen ole tullut tehdä valintaa sodan ja rauhan välillä. Sen osaksi on tullut valinta rauhan ja oman tuhoutumisensa välillä.

Esittämäni erinomaisen älykkäät tosiasiat perustuvat kiistattomiin luonnontieteellisiin analogioihin. Myös taudit ovat luonnollisia asioita, mutta niissä on se ikävä piirre, että ne ovat terveydelle haitallisia ja saattavat pahimmillaan tappaa. Haluatko sinä tuhoutua tähän sairauteen? Kiitos kreikkalais-arabialaisen lääketieteen, sivilisaatiomme on onneksi kehittänyt keinoja tautien parantamiseen. Mitä virus tekee? Tappaa. Kuinka virus lopettaa tappamisen? Vasta-aineilla ja oikeilla lääkkeillä. Yhteiskunnallisiin tauteihin tarvitaan yhteiskunnallista lääketiedettä. Onhan länsimaisen sivilisaation puolustauduttava ydintään mädättävää pimeää virusta vastaan.

Onko viimein koittanut päivä, jolloin haluat herätä Kalin punaisesta unesta, sanoa ”jo riittää?” Älä vaivu epätoivoon, sillä et ole yksin. Veljeskuntamme rivit kasvavat päivä päivältä. Olemme saaneet tarpeeksemme tästä irrationaalisesta älyvapaudesta ja joukkopsykoosista, joka varmasti tulee vahingoittamaan avointa yhteiskuntaamme, vapauttamme ja kulttuuriamme, ellemme tee asialle jotain. Kysyttekö miksi? Koska taudit ovat haitallisia. Haitalliset taudit on parannettava tai muuten ne yltyvät, kunnes saattavat johtaa peruuttamattomaan vahinkoon. Emme tuomitse, vaan yritämme diagnosoida ja parantaa, kuten lääkäri uskollisena Hippokrateen valalleen.

Jos olet samaa mieltä, valitse sinäkin jo tänään kulttuurirationalismin tie, hylkää kulttuuripsykoosi. Aukaise mielesi ja silmäsi, sillä tuolla ulkona oleva maailma totisesti on avara, kaunis ja loputtoman monimuotoinen. Kulttuurirationalismi voi antaa elämällesi uutta tarkoitusta ja suuntaa.

Muistakaa, että pimeys vallitsee jos kaikki valot ovat sammuksissa ja kaikki kynttilät vakkain alla. Muistakaa, että vaikka minun valonsäteeni on pieni ja hento, ei silti ole sellaista pimeää, joka ei sen tieltä väistyisi. Yksikin valonsäde pimeydessä auttaa näkemään, erottamaan ääriviivat, ja pian teillä on kädessänne oma soihtu, jota kannatte. Mitä enemmän soihtuja, sitä kauemmas pimeys pakenee, ja sitä lähempänä on valkeuden koitto.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (64 kommenttia)

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

"Ihmiset ovat keskenään samaa lajia (Homo sapiens). Luonnontilassa ne risteytyisivät vapaasti. Sisäsiittoisuus ja populaation keinotekoinen eristäminen johtavat perimän heikentymiseen..."

Siinäpä sinulla onkin musliminaisille valistamista, joilla kulttuuri ja uskonto määrää (lue alistaa) ja kieltää näin tekemästä. Kunniamurhan uhalla.

Anis Harran

Arvasinhan että heti kulttuuripsykoottinen eliitti yrittää vaientaa keskustelun tosiasioista ja kääntää sen johonkin höpöhöpöön! Sananvapaus on maassamme uhattuna. Miksi kansa ei jo tajuu?

Ja sitten vakavammin:

Missä kohtaa Koraanissa puhutaan kunniamurhista? Ja missä kohtaa musliminaisia on kielletty lisääntymästä eri geeniperimää edustavien muslimimiesten kanssa?

Tiedätkö jonkun uskonnon joka suosittelisi promiskuiteettia? Kerro ihmeessä. Tai kehottaisi avioitumaan vääräuskoisten kanssa? Asiahan on niin että avioliitto oli menneinä aikoina nimenomaan uskonnollisten instituutioiden säätelemä asia, minkä vuoksi uskontojenväliset liitot olivat automaattisesti ongelma (tai ratkaistiin siten että toinen osapuoli kääntyi). Siviilivihkimys on sekulaareimmissakin maissa historiallisesti uusi asia, mutta tätä nykyä mahdollinen myös monissa muslimimaissa.

kati sinenmaa

Avioliitto on edelleen uskontojen ongelma; Uskontojen ylipapit eivät edelleenkään tykkää siitä, jos mies on muslimi ja nainen saisi olla kristitty tai juutalainen. Päivittäin tuolla metrovaunuissakin näkee hunnutettuja, joiden silmien väristä ja kielen puheesta huomaa, että kyseessä on uskonnon vaihto oikeauskoiseksi.

Juuri tuo on pahimpia seikkoja, joka estää minua hyväksymästä maahanmuutoa; Maahanmuuttajat hyvin harvoin edes yrittävät sopeutua suomalaisuuteen. Minulle on ihan sama, mitä helkkarin väriä ihmiset ovat, mutta en voi mitenkään jättää huomiota heidän käyttäytymistään, joka useimmissa maahanmuuttajatapauksissa on suomalaisuutta halveksivaa ja suomalaisia kusettavaa.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Missä kohtaa Koraanissa puhutaan kunniamurhista? Ja missä kohtaa musliminaisia on kielletty lisääntymästä eri geeniperimää edustavien muslimimiesten kanssa?

Pitäisi erotella kulttuuri de jure ja kulttuuri de facto. Joissakin muslimikulttuureissa on kyseenalaisia toimintatapoja. Minulla on käsitys, että sufimuslimit olisivat ehkä noin keskimäärin parhaiten sopeutuvaisia länsimaihin de jure ja mahdollisesti de facto.

seppo kirnu

Anisukko heitti taitavasti sanaviruskimaran.

Olen jo vuosia sanonut että hörökorvaisia kersoja pikkuserkun kanssa puskemalla synnytetään vain....no...hörökorvaisia hahmoja joilla on aivot sotkettu luonnonvoimain näkymättömällä ropelilla kokkelpiimäksi.

Rodunjalostus on lonkkavikaisten ja luonnevikaisten rakkien kyhäämistä - ei toimi. Mahdollisimman kaukaa panokumppanin etsiminen olisi parempi. (tosin ei sitä jokainen jaksa lähteä ympäri palloa pyllyn perässä lentelemään)

Kaikesta muusta olen miltei linjassasi, mutta edelleen totean että universumi -kaikkeus - ja sen säännöt EIVÄT tarvitse ensimmäistäkään avutonta räpeltäjää ns. suurimman pomon nimipaikalle.

Eli ei ole olemassa mainitsemiesi tosiasioiden sisältävää jahvettimunapäätä saati sitten allahrimppakelliä. Ei ole kaiken ulkopuolista jumaluutta kaikkeudessa - se on mahdotonta. Jos edes ajatellaan jumalaa sen on sisällyttävä kaikkeen ja kaiken on sisällyttävä siihen. Ja se taas estää ainakin kolmen uskonnon kuvaaman rajoittuneen ja kiivaan sekopäämuumion olemassaolon synkän valoisasti. Lähinnä onneksi valoisasti.

Satuhahmoja seuraa moni sellainenkin jolle voisi ilman herraansa antaa reilusti käsipäivää ja kunnioitusta - jopa tehdä yhteistyötä tai kehitellä aatoksia. Voi satuhahmojen seuraajia - erkaantukaa niistä ja olette hienoja ihmisiä.

Heippa Harran, on mentävä hikoilemaan nyt.

Jukka Poikela

Islam ei kiellä rotuja sekoittumasta. Islam kieltää vain vääräuskoisten avioitumisen tietyissä tapauksissa. Koraanihan suoraan sanoo, että nainen on heikkoälyisempi kuin mies. Siitä seuraa muslimioppineiden käsityksen mukaan seuraavaa:

"Islam kieltää avioliiton ei-muslimimiehen ja musliminaisen välillä, koska juutalainen, kristitty ja monijumalainen kieltää Muhammadin (r) viestin ja hänen sanansaattajuutensa. Luonnollisen ja historiallisen ennakkopäätöksen vuoksi, miehet dominoivat naisia. Ei-muslimi aviomies voi mahdollisesti käyttää hyödyksi hänen voimaansa ja näyttää kodin yksityisessä suojassa epäkunnioitusta vaimon islamilaista uskoa ja periaatteita kohtaan. Hän voi puhua alentavasti Profeetasta (r) ja islamista ja tilanne voimakkaan vihantunteen ja ongelmia puolisoiden välille.

Luonnollisesti tämä johtaa kiistaan kahden puolison välillä tai yrityksen erottaa hänet uskostaan. Jos hän puolustaa uskoaan voimakkaasti, tämä voi johtaa epäoikeudenmukaiseen alistamiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Heikompana sukupuolena hän voi hyväksyä vakavan tilanteen suojelemalla itseään ja lapsiaan [suom. huom.hylkäämällä uskonsa]. Islam kieltää tämänkaltaisen avioliiton, koska se johtaa lopulta huonoon kohteluun, konfliktiin, ehkä avioeroon, joten se on samankaltainen tilanne kuin ensimmäinen esitelty tapaus. Tämä kolmas tapaus lyhykäisyydessään, potentiaalisen konfliktin vuoksi, on kielletty."

Lähde:http://www.islamland.com/FN/Contents.aspx?AID=287

Toinen seikka, mikä voimakkaasti puhuu tuollaista liittoa vastaan on se, että islamin mukaan lapsi kuuluu aina isälleen.

“Lapsi (joka syntyy laillisen avioliiton tuloksena) kuuluu isälleen.”
Bukhari no.2105 ja Muslim no.1457.

Mitä sitten kunniamurhiin tulee, niin kokeile piirtää pilakuva Muhammedista ja laske sitten pölyn laskeuduttua ruumiit. Kunnia näyttää tulevan islamissa kalliiksi ja ruumispinot isoiksi. Islamhan tosin perustuu kostonkulttuuriin ihan suoraan koraaninkin mukaan.

Koraanissa (16:126) Allah määrää kostamaan teon mukaisesti: “Jos kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty…” Kostamista pidetään islamissa vält­tä­mät­tö­myy­ten­ä, jo­ka toimii varoittavana esimerk­kinä muille ja opettaa tällä tavoin pelkäämään Allahia, ankaraa rankaisijaa. Yksi Allahin lisänimistä onkin paljon puhuvasti “Kostava”:

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

"Missä kohtaa Koraanissa puhutaan kunniamurhista?"

Opittu kulttuuri sen saneleekin, ja uskonnon rooli on erityisen tärkeässä asemassa monien islamilaisten maiden kulttuureissa.

"Ja missä kohtaa musliminaisia on kielletty lisääntymästä eri geeniperimää edustavien muslimimiesten kanssa?"

Esimerkkinä. Laajempi populaatio mm. pohjoismaissa asuvilla musliminaisilla olisi valita se lisääntymiskumppani vaikka skandinaavien kristityttyjen monipuolisesta joukosta kuin aina vain omasta rajallisesta kuormasta. Eikö vain? Itsehän juuri peräänkuulutit "populaation keinotekoisen eristämisen johtavan perimän heikentymiseen". Ymmärsinkö jotenkin väärin, vai eikö tämä sitten koskekaan kaikkia vapaita ihmisiä, niin naisia kuin miehiä?

"Tiedätkö jonkun uskonnon joka kehottaisi avioitumaan vääräuskoisten kanssa?"

Mikään uskonto ei varmasti kehoita avioitumaan vääräuskoisten kanssa (vain islam käyttää mainittua käsitettä), mutta tiedätkö itse monta uskontoa, mitkä kieltävät NAISIA (ja ainoastaan naisia!) rangaistuksen uhalla tekemästä näin?

Anis Harran

Minä jätänkin parisuhteet parien keskinäiseksi asiaksi enkä määräile kenenkään pariutumista paitsi itseni. Modernissa maailmassa tämä on paitsi mahdollista myös ongelmatonta. Raamatun ja Koraanin aikoina niin ei ollut ja siksi tarvittiin sääntöjä määräämään avioliiton ja lapsen "uskonto". Luuletko että Raamatun aikaisessa Palestiinassa naiset eivät omaksuneet miehen uskontoa tai että lapset olisivat kuuluneet naiselle? Kristinusko ei hyväksy avioeroa. Sekulaari yhteiskunta sen on hyväksynyt.

Käyttäjän AnttiMikkola kuva
Antti Mikkola

Mitäs jos koettaisit ottaa kontaktia ensin niihin musliminaisiin? Saattaisit yllättyä. Ainakin minun kohtaamani muslimit ovat olleet kohteliaita tavallisia ihmisiä.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

Yllätys, yllätys. Olen ottanut monasti kontaktia musliminaisiin ja tulen varmasti myös jatkossa näin tekemään, ja kokemuksieni perusteella olen aika lailla samaa mieltä kanssasi.

Itse asiassa jopa monet mieleenpainuvimmat flirttailut on tapahtunut juuri musliminaisten/-tyttöjen kanssa. Näistä voisin kertoa rehdisti enemmänkin, mutta menee kuitenkin sellaiselle elämänalueelle, että jätetetään ne kokemukset nyt yksityiskohtaisemmin valaisematta.

Sellaista flirttailua lähinnä mistä jää päiväksi hyvä mieli, sanotaan näin.

Minusta huntu voi olla oikein kannettuna hyvin seksikäs kapistus, näistä nuorempien aikuisten tyttöjen piukemmista versioista puhumattakaan..

Semmoinen tuntu (flirtti)kohtaamisistani on päällimmäisenä jäänyt, että samanlaisia tavallisia elämälle ja kaikelle uudelle ja jännittävälle avoimia ja uteliaita seksuaalisia olentoja hekin (erityisesti nuoremmat) sisimmältään ovat, kuten kaikki muut. Hyvä niin.

Anis Harran

Yleensä tosiaan empiiriset havainnot tosielämän ihmisistä antavat paremman käsityksen kuin vihafoorumeilla toistetut valikoidut "empiiriset havainnot". Hienoa että olet huomannut ihmisten tosiaan olevan yleensä ihmisiä, ja naistenkin yleensä naisia.

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

"Sananvapaus on maassamme uhattuna. Miksi kansa ei jo tajuu?"

Aivan

Anis Harran

Todella pöyristyttävää! Nytkin minä olen taikavoimillani pakottanut sinut yksisanaiseen yskäisyyn vaikka olisit halunnut esittää vuodatuksen sydämesi kyllyydestä. Näin se Freddy menee, eliitti kontrolloi, alistaa ja panee suukapulaa rattaaseen niin että jytkyy.

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Katsotaan nyt, käräjäoikeus antaa päätöksen minun sanavapauden osalta 30.3.

Käyttäjän nilsaslak kuva
Jukka Kaulanen

Koraanin opetukset ja käytäntö ovat kaksi eri asiaa, samoin kuin Raamatunkin: sekin kieltää tappamasta, varastamasta, tekemästä huorin etc, mutta silti niitä vain harrastetaan.

Aasialaiset taitavat olla ainoita, jotka noudattavat Buddhan opetuksia: he pitävät uskontonsa, kalenterinsa, kielensä ja kulttuurinsa, mutta ottavat silti huomioon muutkin kansalaisuudet ja kulttuurit.

Suomalaisilla on silmät päässä ja ne mielipiteet muodostuvat enimmäkseen omista kokemuksista:

http://rodionr.vuodatus.net/blog/1138345/kayran-sa...

Anis Harran

Kun muodostuisivatkin mielipiteet omista kokemuksista mutta kun monilla ne kokemukset rajautuvat fiktiivisiin olioihin ja olkinukkeihin.

Eivät ne kaikki tapaamani buddhalaisetkaan mitään munkkeja ole olleet.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Voisko olla niin, että jos miehet saisivat aina seksiä haluamiltaan kumppaneilta, suuruudenhulluutta ei esiintyisi?Laite, joka mahdollistaisi todentuntuiset seksuaalifantasiat, voisi korjata suuruudenhulluuden pois.

Suuruudenhulluus saattaa liittyä dopamiinin eritykseen. Minulle tulee joskus suurudenhulluja ajatuksia kahvipäissäni ja saatan kirjoittaa ne heti kerralla ulos miettimättä. Ehkä suurudenhullujen ideoiden levittäminen on seksuaalista energiaa, jossa idean levittäjä haluaa "meemispermallaan" siittää mahdollisimman monta mieltä. Ideoiden levittäminen on kuolemattomuuden tavoittelua.

Kokaiini nostaa dopamiinitasoja ja Nokian Kari Kairamon sanottiin käyttävän sitä säännöllisesti. Kairamon sanottiin myös olleen se Nokian toimitusjohtaja, joka loi Nokian matkapuhelinvision. Veikkaan, että kokaiinin antama suuruudenhulluus antoi Kairamolle voimaa luoda visionsa.

Anis Harran

Pekka: "Voisko olla niin, että jos miehet saisivat aina seksiä haluamiltaan kumppaneilta, suuruudenhulluutta ei esiintyisi?"

Eikös joka kerran käy päinvastoin?

"Ehkä suurudenhullujen ideoiden levittäminen on seksuaalista energiaa, jossa idean levittäjä haluaa "meemispermallaan" siittää mahdollisimman monta mieltä. Ideoiden levittäminen on kuolemattomuuden tavoittelua."

Täsmälleen! Kuolemattomuutta kannattaa tavoitella joka tasolla: varmistaa itselleen taivaspaikka, kasvattaa itselleen geneettisiä jälkeläisiä ja ihailevia opetuslapsia, sekä tietysti saattaa otollisia mieliä siunattuun tilaan.

Kosmisessa meemirakkaudessa antaminen ja saaminen käyvät ikiaikaista kiertokulkuaan, tuottaen jälkeläisiä, joista parhaimmat saattavat inkarnoitua elelemään aivan omaa elämäänsä, mutta koska tiedämme niiden kantavan omaa meemiperimäämme, olemme niistä aina jollain isällisellä (tai äidillisellä) tavalla ylpeitä, silloinkin kun ne vähän hölmöilevät.

"Kokaiini nostaa dopamiinitasoja ja Nokian Kari Kairamon sanottiin käyttävän sitä säännöllisesti."

Minä olen syntymävilkas. Kahvikupilla menee yö ja seuraava päiväkin. Jos vielä jotain energiajuomaa vetäisin, löytäisin itseni Himalajalta.

Anis Harran

Enhän minä ole suuruudenhullu vaan ne muut kun kuvittelevat saavuttavansa nerouteni tason. Jos egoni voisi paisua maailmankaikkeuden massa kaksinkertaistuisi.

Ajatusteni leviämisen esteenä on vastaanottavien aivojen kapasiteettivaje. Luulen että maailman pelastamiseksi kloonaan miljoona kopiota itsestäni, opetan ne puhumaan kaikkia maailman kieliä ja ylivertaisen vastustamattomiksi niin että jokainen voisi hallita noin 7000 alamaista. Kloonini muodostaisivat siten planetaarisen pelastusverkon jossa ihmiskunta pelastuisi, ja itseni nimittäisin Yliminäksi eli Superegoksi, kyseisenlaisen neuroverkon keskusyksiköksi.

Jos tämän esivaiheen saisi hoidettua alta pois vaikka kymmenessä vuodessa, voisi maapallon sivilisaatio kolonisoida universumin, todennäköisesti hyvissä ajoin ehtimistäni kypsään ikään. Minulle jäisi aikaa kasvattaa orkideoja, säveltää maailman täydellisin laulu, kirjoittaa maailman täydellisin romaani (itsestäni ja siitä kuinka pelastin maailmankaikkeuden valloittamalla sen) sekä antaa klooneilleni sentapaisia arvonimiä kuin "Marsin ja Jupiterin ylimaallinen sankari, Titanuksen hilloörkkien voittamaton alistaja".

Simon Wahlroos

Miksei hevoset ja aasit ole risteytyneet luonnossa, vaikka muuli on hyödyllinen eläin? Myöskään hyenat ja villikoirat eivät risteydy keskenään, koska nillä on erilainen metsästyskulttuuri.

seppo kirnu

Hyenat eivät lisäänny villikoirien kanssa, koska villikoirat eivät voi sietää hyenoiden jatkuvaa älinää ja leukojen louskutusta.

Samasta syystä en itse kykene solmimaan pappien ja muiden kaheleiden siunaamia liittoja. En voi näet sietää että kumppaniksi tulee kiiltäkaljuisten pellejen siunaama eloveenahyeena joka kälättää emonsa(anoppi) kanssa leukojaan louskuttaen seuraavat 20 vuotta.

Käyttäjän AnttiMikkola kuva
Antti Mikkola

Myös kansallissosialistisessa Saksassa käytettiin samanlaisia luontoesimerkkejä mm. osoittamaan että vahvoilla on oikeus tuhota heikot. No, eipä ole Simolta ensimmäinen juttu, joka näyttää suoraan sieltä otetulta.

Heikki Knookala

jos en väärin muista niin hyeena taisi olla lähempänä kissaa kuin koiraa? Lisääntyminen tuskin onnistuisikaan.

Anis Harran

Hevonen (Equus caballus) ja aasi (Equus asinus) ovat kaksi eri lajia joten muuli on lisääntymiskyvytön.

Hyeena (Hyaena hyaena) ja villikoira (Cyon alpinus) ovat paitsi kaksi eri lajia myös eri petoeläinryhmiä joten eivät kykene tuottamaan edes risteymäjälkeläistä.

Kaukasoidi (Homo sapiens) ja negroidi (Homo sapiens) ovat samaa lajia ja lisääntyvät yhteensaatettaessa usein estoitta keskenään, tuottaen terveitä ja täydellisen lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Olisi Simon kannattanut panostaa enemmän luonnontieteisiin ja vähemmän hommatieteisiin niin nämäkin asiat menisivät oikein.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Olipa kertakaikkisen lahjakasta suomen kielen käyttöä. Pystyisinpä itse yhtä hyvään verbaaliseen ilmaisuun. Ehkäpä maanisessa tilassa tai jonkin aineen vaikutuksen alaisena.

Arvioin älykkyysosamääräksesi 155 keskihajonnalla 24. Osuiko lähelle? =)

Aion kuvitella, että ajattelet kuten kirjoitit. Geneettisellä ja kulttuurisella diversifikaatiolla kilpailun katalysoimana on puolensa, mutta en menisi suoraan sanomaan, että itseään jossain määrin suojeleva yhtenäiskulttuuri välttämättä johtaisi tuhoon. Esim. olen kuullut sanottavan, että Ruotsin talous ja yhteiskunta kehittyi ainutlaatuisen hyvin mm. taloudelle suotuisan yhtenäiskulttuurin ansiosta 1800-luvulta 1960-luvulle(Taisi olla J. Gagarin eli Juha Kuikka täällä Usarissa). Kansa oli etnisesti ja kulttuurillisesti kohtalaisen yhtenäinen, vaikka varmastikin erinäiset eurooppalaiset maahanmuuttajat olivat soppaa jonkin verran sekoittamassa. 1960-luvulta hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen myötä alettiin tuloa jakamaan enemmän, joka nosti hyvinvointia, mutta taloudellinen edistys alkoi hidastua.

Ehkä voisi sanoa näin, että sellainen tietyn asteinen diversifikaatio on toimivaa, jossa esim. jotkin tietyt perusarvot jakavat kulttuurit ja etniset ryhmät sekoittuvat keskenään. Mutta, jos kulttuurien erot ovat liian suuret, sekoittumista ja parhaiden kulttuurillisten toimintatapojen levittymistä ei tapahdukaan, vaan kulttuurit alkavatkin siiloutua. Peruskulttuuri tarjoaa yhteisen käyttöjärjestelmän, jonka sisällä pinnallisemmat kulttuurit voivat toimia keskenään. Vähän niin kuin, jos kahdella käyttäjällä on Windows, mutta eri sovelluksia, he voivat jakaa toistensa kanssa parhaat sovellukset, jolloin esim. se, jolla on huonompi taulukkolaskentaohjelma, ottaa käyttöön toisen taulukkolaskentaohjelman, mutta toinen kopioikin toiselta sitten paremman nettiselaimen ja musiikkisoittimen. Homma menee ongelmallisemmaksi, jos mukaan tulee joku, jolla on esim. vanha Commondore 64 tietokone, jossa on vanhempi koneisto, käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto. Tietoa voi siirtää vain lerpulla ja ohjelmointikieli on eri.

Naiset ovat toisaalta paremmin uuteen kulttuuriin sopeutuvia. Naismaahanmuuttajien suosimisiella olisi esim. Suomen geneettistä pohjaa helpompi monimuotoistaa ilman konflikteja, sillä kulttuurien väliset kitkat syntyvät lähinnä miesten kesken. Sen sijaan miesmaahanmuuttajat ajautuvat kahnauksiin kantaväestön miesten kanssa, koska miehillä on helposti tapana ryhmittyä siilipuolustukseen omien kulttuuriryhmiensä sisään uhkaavia ulkoisia voimia vastaan. Kantaväestö haluaa suojella oman etnisen ryhmänsä naisia ja maahanmuuttajamiehet vastaavasti omiaan. Näin ollen maailman rodullinen monimuotoistuminen tapahtuisi ehkä parhaiten siten, että vain naiset ovat maahanmuuttajia. Suomalaisia naisia voisi muuttaa ulkomaille ja ulkomaisia naisia Suomeen (out-of-the-box, tämä idea syntyi muuten tässä)! Näin teoreettisesti ajateltuna näin.

Anis Harran

Pekka: "Arvioin älykkyysosamääräksesi 155 keskihajonnalla 24. Osuiko lähelle? =)"

Jos rehellisiä ollaan niin en tiedä, kun ei ole mitattu.

Pekka: "Geneettisellä ja kulttuurisella diversifikaatiolla kilpailun katalysoimana on puolensa, mutta en menisi suoraan sanomaan, että itseään jossain määrin suojeleva yhtenäiskulttuuri välttämättä johtaisi tuhoon."

Ongelma on se että ei "yhtenäiskulttuuri" suojele itseään vaan jotkut kyseisen yhteisön jäsenet päättävät suojella "yhtenäiskulttuuria" eksklusoimalla mielestään "vieraita" kulttuuripiirteitä, ryhtymällä aktiivisesti torjumaan "vääriä" vaikutteita ja muokkaamaan tosiasiallisesti ei-yhtenäistä kulttuuriaan "yhtenäiskulttuuriksi".

Kulttuurit eivät ole olentoja. Ne ovat olentojensa summia.

Pekka: "Esim. olen kuullut sanottavan, että Ruotsin talous ja yhteiskunta kehittyi ainutlaatuisen hyvin mm. taloudelle suotuisan yhtenäiskulttuurin ansiosta 1800-luvulta 1960-luvulle(Taisi olla J. Gagarin eli Juha Kuikka täällä Usarissa)."

Sveitsi, Amerikka, Arabiemiraatit ja Singapore ovat kehittyneet taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti erinomaisen hyvin monikulttuurisissa olosuhteissa.

Ruotsin taloudella ja yhteiskunnalla menee edelleen paremmin kuin Suomella vaikka Ruotsissa on paljon enemmän maahanmuuttajia, mukaan lukien hiljattain saapuneita, humanitaarisia, muslimeja, mustia, you name it.

En usko yhtenäiskulttuurien olemassaoloon, koska ihmiset eivät ole klooneja kuten muurahaistyöläiset, mutta valitettavasti totalitarismia on olemassa. Se on yritystä pakottaa tosiasiallisesti yksilöistä muodostuvaa yhteiskuntaa muurahaispesän muottiin jossa muutama yksilö huipulla "suunnittelee" yhteiskuntaa ja sen kulttuuria.

Pekka: "Ehkä voisi sanoa näin, että sellainen tietyn asteinen diversifikaatio on toimivaa, jossa esim. jotkin tietyt perusarvot jakavat kulttuurit ja etniset ryhmät sekoittuvat keskenään. Mutta, jos kulttuurien erot ovat liian suuret, sekoittumista ja parhaiden kulttuurillisten toimintatapojen levittymistä ei tapahdukaan, vaan kulttuurit alkavatkin siiloutua."

Erilaisten kulttuurien rinnakkaiselo on mahdollista järjestää monella eri tavalla. Näitä tapoja ovat esimerkiksi alisteinen ja rinnakkainen segregaatio, integraatio ja assimilaatio. Eri aikoina, eri paikoissa, erilaisia tapoja hoitaa asia on ollut käytössä. Orjayhteiskunnissa ja apartheidissa vallitsi alisteinen segregaatio. Esimerkkejä rinnakkaisesta segregaatiosta taas olivat esimodernit kaupungit, joissa eri etniset ryhmät asuivat eri kortteleissa ja erikoistuivat eri ammattikuntiin.

Minusta moderniin yhteiskuntaan sopivat parhaiten integraatio ja assimilaatio, sekaisin. Osa maahanmuuttajista (tyypillisesti heikommin koulutetut) voi valita kielellis-kulttuurisen assimilaation helpottaakseen omaa etenemistään, osa taas (tyypillisesti hyvin koulutetut tai hyvin toimeentulevat) ei sitä tarvitse ja voi valita integraation (toimivan rinnakkaiselon ilman kielellistä ja/tai kulttuurista assimiloitumista). Valinnan pitäisi kuulua lähinnä yksilöille itselleen, vaikka käytännössä vanhemmat usein valitsevat esimerkiksi sen mitä kieliä lapsilleen opettavat ja mihin tarhoihin ja kouluihin heidät laittavat.

Pekka: "Peruskulttuuri tarjoaa yhteisen käyttöjärjestelmän, jonka sisällä pinnallisemmat kulttuurit voivat toimia keskenään."

Minä näen asiat toisin päin. Käyttöjärjestelmä on ihmisyys ja muodostaa syvällisen biologis-psykologis-hengellisen olentomme. Kulttuuri on siihen pinnalle rakennettua kasvatusta, koulutusta ja sivistystä, joka voi olla monenlaista, myöskin parempaa tai huonompaa. Kulttuurin syvintä osaa on kieli. Hengellisyys no sitä syvempänä, käyttöjärjestelmätasolla, mutta uskonto taas on pinnassa, kieli siis on siinä välissä. Uskonto on softaa ja softat voidaan saada kommunikoimaan keskenään. Bugeja sattuu joskus mutta niiden korjailuun on asiantuntijoita.

Pekka: "Naiset ovat toisaalta paremmin uuteen kulttuuriin sopeutuvia."

Usein ei. Naiset ovat luonteeltaan säilyttäviä, konservatiivisia, miehiin verrattuna. Varsinkin konservatiivisissa kulttuureissa he myös usein pysyvät kotona ja omissa piireissä, eivät opi kieltä, jne.

Miehille ongelmia tuottavat heidän biologiset viettinsä, jotka ajavat vallanhimoon, mustasukkaisuuteen jne, saavat aikaan heimoviettejä niin kantaväestön kuin tulokkaidenkin keskuudessa. Osa miesten sopeutumista on yrittää sopeuttaa ympäröivää maailmaa omaan valtaansa. Rajoja pitää kokeilla että ne tuntisi. Olen aina ollut sitä mieltä ettei aikuisia miehiä pidä holhota eikä hyysätä, olivat sitten mamuja tai kantiksia.

Pekka: "Naismaahanmuuttajien suosimisiella olisi esim. Suomen geneettistä pohjaa helpompi monimuotoistaa ilman konflikteja, sillä kulttuurien väliset kitkat syntyvät lähinnä miesten kesken."

Mikäs siinä, mutta kun maahanmuutto EI ole mikään eliitin suunnittelema juttu vaan muuttoliikkeet lähtevät niiden muuttajien tarpeista, parempien elinolojen etsimisestä itselle ja jälkeläisille, oli sitten kyse turvallisuudesta (pakolaisuus), taloudellisista mahdollisuuksista (siirtolaisuus) tai rakkaudesta (avioliitot). Fakta on että naiset pysyvät enemmän kotiseuduillaan ja nuoret miehet ovat niitä jotka liikkuvat ja muuttavat, etsivät itselleen paikkaa johon perustaa elämän.

Kaikki naiset puolestani tervetulleita mutta toisaalta jos Suomesta loppuvat naiset niin ei minulla ole ongelmaa muuttaa johonkin muualle naisen perässä. Minä vain en näe näissä asioissa niin suuria traumoja.

Pekka: "Sen sijaan miesmaahanmuuttajat ajautuvat kahnauksiin kantaväestön miesten kanssa,"

Niin kantasuomalaiset miehethän eivät koskaan ajaudu kahnauksiin toistensa kanssa?

Pekka: "Näin ollen maailman rodullinen monimuotoistuminen tapahtuisi ehkä parhaiten siten, että vain naiset ovat maahanmuuttajia."

Mutta kun niin ei koskaan ole. No, itse asiassa nykyaika on poikkeus, sillä itäeurooppalaisten ja filippiiniläisten naisten työperäiset muuttoliikkeet alkavat olla miesten muuttoliikkeiden luokkaa. Ehkäpä tulevaisuudessa odottaa maailma jossa naiset ovat niin emansipoituneita että ottavat muuttoliikkeen haltuun ja miehet jurrittavat kodeissa tiskaamassa, kokkaamassa ja juoruilemassa netin hömppäpalstoilla. (Hmm... toivottavasti naiset eivät saa liikaa vaikutteita tästä, heitä on syytä kontrolloida, ehkä myös harkita naislukkoa läppäriin tietyille sivustoille, etenkin Usariin.)

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Kateus on muuten täysin ymmärrettävä ilmiö ja voi johtaa toimiviin strategioihin itsekkäiden geenien kannalta. Jos mahtava miesyksilö loistaa ja pääsee täten ylivoimaiseen paritteluasemaan, kateelliset voivat liittoutua ja nujertaa mahtavan miesyksilön massalla ja palauttaa tämän maanpinnalle. Jokaisella ihmisellä on biologinen puolensa, joka tähtää omien geeniensä ikuisuuteen ja tähän kuuluu olennaisena osana kilpailu. Jääminen jalkoihin lisääntymiskisassa on vaarallista suvun jatkuvuudelle ja ponnekkaat kateelliset ryhtyvätkin vastatoimiin.

Tulee muistaa, että jos tuo yhdessä kontekstissa mahtava miesyksilö laitettaisiinkiin sellaiselle alueelle, jossa hänen ympärillään olevat miehet ovat mahtavuudessaan saman veroisia ja tuosta joukosta ponkaisee esiin joku mahtavuudellaan ylivoimainen yksilö, tuo uuteen kontekstiin laitettu mies alkaa muiden kanssa kadehtimaan tuota poikkeusyksilöä ja mahdollisesti juonimaan vertaistensa kanssa tätä vastaan.

Anis Harran

Ainahan ne kateelliset ovat räksyttämässä laumana. Jos kaikki ymmärtäisivät hyväksyä paikkansa ja osoittaisivat ansaittua kunnioitusta esim ryhtymällä siipimiehiksi, ei tarvitsis käytellä piiskaa eikä välttämättä edes aseistautua verbaalilatingeilla.

Mutta kun ei...

Ihmiset on ilvesheimo,
paha, karsas, kahlehdittu;
jos joku kohoopi heistä,
sen he iskevät ijäksi,
riemuitsevat rinnassansa:
ollut meitä ei parempi!

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Mielenkiintoinen ilmiö muuten: älykkyysosamääränsä paljastaminen vaikuttaa olevan hyvin intiimi asia.

Minkähän mies näistä paljastaa vastahakoisimmin, jollei ole varma ylivoimaisuudestaan:

1. Peniksensä pituuden
2. Seksikumppaneidensa määrän
3. Älykkyysosamääränsä

?

seppo kirnu

1. riittävän turpea ja sytkyttelevä

2. 6

3. yli maagisen rajan so what

4. aslaminaattori

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Älykkyysosamäärän paljastaminen voi olla argumenttivirhe. Älykkäät ihmiset voivat olla väärässä kuten tyhmätkin, he ovat sitä vain helvetin paljon monimutkaisemmin ja useimmilla eri tavoilla samalla kertaa.

seppo kirnu

Ja moni 'älykäs' on helevetin tylsä ja jääräpäinen. (joskus jopa ajattelemalla vaivuttaa itsensä uneen) Hoh hoh krooh... Ei se ole ihmekään ettei emäntää löydy kylkeen älypäälle jokaiselle.

Anis Harran

Ykköstä ja kolmosta en ole mitannut ja kakkoseen vastaus on yksi (kerrallaan). Ja joo, jääräpäinen olen mutta tylsyys riippuu vähän siitä missä merkityksessä sitä mitataan...

Herrat voisivat kyllä sitten käydä intiimimmät keskustelut jossain omissa oloissaan.

Tapio Suhonen

Yritit hieman liikaa, vai johtuiko tämä harharetki yöllisestä juopottelusta?
Evankeliumin tenhoa ei löytynyt ja ”atraktiiviset elementit” loistivat poissaolollaan....

Minulle jäi siis hieman epäselvä kokonaiskuva tahtomuksistasi; ehkä vika on vain ymmärryksessäni.

Silmiinpistävää on kuitenkin varsin historiaton perspektiivisi: Haluat nähdä länsimaisuuden vain sattumanvaraisena rakennelmana.
Kulttuurirelativistina näet ehkä bongorumputaiteilijan samanarvoisena kuin Newton, Locke, Leonardo, Sibelius...etc. Itse pidän tuonlaista samanarvoistamista vain huonona vitsinä.

Kategorisesti. Länsimaiseen kulttuuriin: tieteeseen, taiteeseen ja tekniikkaan ei ole vaikuttanut afrikkalaisuus tai vaikkapa muhamettilaisuus.

Islamin pyhät miehet, tai afrikkalaiset johtajat eivät kuulu länsimaisuuteen, mutta se ei ole rasismia, eikä muukalaisvihamielisyyttä.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Tapio Suhonen rustailee:

"Kulttuurirelativistina näet ehkä bongorumputaiteilijan samanarvoisena kuin Newton, Locke, Leonardo, Sibelius...etc."

Katsos vaan, tällä kertaa Suhonen on vaihtanut "saviastiat" ja "pienoispyramidikopiot" joihinkin "bongorumputaitelijoihin".

"Kategorisesti. Länsimaiseen kulttuuriin: tieteeseen, taiteeseen ja tekniikkaan ei ole vaikuttanut afrikkalaisuus tai vaikkapa muhamettilaisuus."

... tämä kommentti on pielessä niin monella tasolla ja osoittaa niin totaalista tietämättömyyttä historiasta, ettei oikein tiedä mistä aloittaisi. Ennen kaikkea Suhosen lausahdus on täydellisesti pielessä taiteen ja kulttuurin osalta, ja mitä niinsanotun islamilaisen kulttuuripiirin ja länsimaiden väliseen kanssakäymiseen tulee, se on pielessä myös tieteen ja tekniikan osalta.

Tai sitten Suhonen tosiaan määrittelee "länsimaisuuden" itse joillakin sopivasti viritetyillä kriteereillä, ja syyllistyy tapansa mukaan samaan sattumanvaraiseen mielivaltaisuuteen josta hän moittii muita.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Arvelisitko, Jussi, että uuden ajan alkamisen jälkeen islamilaisen kulttuurin anti on ollut vähäisempää lännelle? Olisiko siinä tarkkuutta?

Tapio Suhonen

Jussi Jalonen näpertelee:

”... tämä kommentti on pielessä niin monella tasolla ja osoittaa niin totaalista tietämättömyyttä historiasta, ettei oikein tiedä mistä aloittaisi.”

Sinulla on melkoisen tarkoitushakuinen (katkera?) aatemaailma, jos vakavissasi väität että afrikkalaisuus on tiedollisesti samalla viivalla kuin länsimaisuus.

Kulttuurivaikutteet ovat todellisia. Tiedän myös sen, että arabialaisissa kulttuureissa oli taannoin vaikuttava tiedemaailma: Sininen moskeija vetää vertaansa Hagia Sofialle.

Huomioitko myös sen että nämä kulttuuri -ja tiedesaavutukset ovat noin kaksituhatta vuotta vanhoja?

Mitä tulee Afrikan kulttuuritekoihin, niin ne ovat nykyaikaa; on tietysti makuasia, ymmärtääkö Brahmsin, Sibeliuksen tai Wagnerin samanarvoisina kuin bluesin ja rapmusiikin.

Missä on se muu, valistatko tietämätöntä! Olen näet luulotellut, että lähetyssaarnaajat olisivat olleet syyllisiä yoruban, swahilin, bambassin, yms. kielien saattamisesta kirjakielen muotoon. Tämä tapahtui luulottelujeni mukaan viime vuosikymmenien aikana. Somalinkieli kirjakielistyi noin kolmekymmentä vuotta sitten.

Onko siis niin, että Afrikan Victor Hugot, Dostojevskit, Leonardot ja Wittgensteinit piileskelevät rasistista Suhosta, ihan minun kiusaksi.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Suhonen, kun kerran sanot jotain, niin seiso sitten sanojesi takana tai myönnä virheesi. Äläkä ryhdy ehdoin tahdoin siirtelemään maalintolppia ja valittamaan, että selkeistä erheistäsi huomauttava henkilö on "katkera" tai jotain muuta säälittävää.

Totesit suorastaan _kategorisesti_ - mikä muuten oli vieläpä aivan oma sanavalintasi - että "länsimaiseen kulttuuriin ei ole vaikuttanut afrikkalaisuus tai vaikkapa muhamettilaisuus" (sic). Tämä kommenttisi on yksiselitteisesti väärä ja virheellinen. On turha ryhtyä selostamaan tarkoittaneesi tuolla itse asiassa sitä, etteivät afrikkalainen ja länsimainen kulttuuri ole "tiedollisesti samalla viivalla". Puhuit tuossa selkeästi nimenomaan eri kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta - ja se aivan oma väitteesi oli, ettei tuota vuorovaikutusta olisi muka koskaan ollut.

Samaten on oljenkorsiin tarttumista ryhtyä selostamaan siitä, että islamilainen tiedemaailma ja sen vaikutteet länsimaihin ovat 1400 vuotta vanhoja. Jälleen kerran, ryhdyit aivan itse pieksämään suuta vieläpä Leonardo da Vincistä. On siis varsin selvää että teit tuon "kategorisen" väitteesi aivan koko historiallisen ajan osalta.

Kuvaavaa on tietysti sekin, että kun huomasit väitteesi afrikkalaisen ja länsimaisen kulttuuripiirin välisestä hermeettisestä rajasta vääräksi, ryhdyitkin saivartelemaan relativistisesti siitä, minkä _arvoisia_ ne kulttuuriset saavutukset ovat. Mitä väliä sillä on? Luultavasti suurimman panoksen tämän päivän länsimaiseen kulttuuriin on antanut Yhdysvallat; ja olisi kyllä aika järjetöntä väittää, etteikö afrikkalaisella kulttuurilla olisi ollut kohtalaisen suurta merkitystä amerikkalaisuuteen ja amerikkalaiseen kulttuuriin sellaisena kuin se tänä päivänä on.

Rasismista en ole muuten sanonut sitä enkä tätä, vaan näytät vollottavan siitä aivan itse ja oma-aloitteisesti. Sitä en tiedä, miksi, mutta tietysti se sopii tuohon kommenttiesi yleiseen sekavuuteen.

Käyttäjän AnttiMikkola kuva
Antti Mikkola

Nykyajan nuorisokulttuuri taitaa olla suureksi osaksi afrikkalaistaustaista jos tosiaan afroamerikkalainen kulttuuri lasketaan mukaan. Kyseessä on ehdottomasti maailman jäljitellyin vähemmistö.

Jokaisen rukouksen päätteeksi taidetaan Suomessakin toistaa muinaisen afrikkalaisen Egyptin jumalan nimi. Tämä on tosin vain eräs kiistelty teoria, mutta kiehtoo minua ja mikäli olisi totta osoittaisi sen käsittämättömän ajallisen ja maantieteellisen matkan, jonka tämä sana on kulkenut. Ehkä jopa Egyptiä ennen Etiopiasta?
http://www.assatashakur.org/forum/kemetic-neteru/3...

Länsimainen kulttuuri on nuorta. Todella nuorta.

Tapio Suhonen

Jussi. Olet oikeasti hauska, toisinaan jopa naurettava. Vaadit nyt kategorista ja seikkaperäistä puitteistusta minulta; vaikka sitä et sopivassa tilannteessa itseltäsi edellytä.
Tiesit jo alkuaankin mitä tarkoitin, mutta kun et osannut vastata kysymykseeni, ryhdyit parkumaan.
Ps. Länsimainen sivilisaatiokehitys on käynyt pitkän historiallisen tien: Leonardo kuuluu siihen yhtälailla kuin Wittgenstein, vaikka aikajänne onkin tuo viisisataa vuotta.

Anis Harran

Tapio: "Sininen moskeija vetää vertaansa Hagia Sofialle.
Huomioitko myös sen että nämä kulttuuri -ja tiedesaavutukset ovat noin kaksituhatta vuotta vanhoja?"

Meinaakko että länsimainen ajanlaskumme heittää noin pahasti vai liittyivätkö näiden pyhättöjen rakentamiset Jeesuksen 12-vuotiaana temppelissä demonstroimaan lahjakkuuteen? Kyseessä lienee arkkitehtoninen profetia kun pytingit saavutettiin niin kauan ennen kummankaan maailmanuskonnon syntyä.

Anis Harran

Tapio Suhonen, ole onnellinen että Jalo Jussi on olemassa ja viitsii suoda sinulle sivistyksensä säteitä.

Taidat olla huonosti kasvatettu ja usein väärässä? Ei se mitään. Monet ovat olleet minut kohdatessaan mutta nöyrtyneet, ottaneet opikseen ja heidän elämänsä laatu on parantunut. Voin ojentaa auttavan käteni mutta ensin voisimme harjoitella ("me" tarkoittaa tässä tapauksessa sinua, ihan totta sinua) vähän käyttäytymistä ja perustietoja, eikös niin Tapsukka?

Tapio: "Kategorisesti. Länsimaiseen kulttuuriin: tieteeseen, taiteeseen ja tekniikkaan ei ole vaikuttanut afrikkalaisuus tai vaikkapa muhamettilaisuus."

Oletko ikinä avannut mitään historiankirjaa? Tai lukenut peruskoulun historiankurssin?

Tapio: "Islamin pyhät miehet, tai afrikkalaiset johtajat eivät kuulu länsimaisuuteen, mutta se ei ole rasismia, eikä muukalaisvihamielisyyttä."

Ai minä kun luulin että esimerkiksi Jeesus (islamin pyhä mies) ja Augustinus (afrikkalainen hengellinen johtaja) on antaumuksella omaksuttu länsimaisuuteen.

Tapio Suhonen

Niin. Vastaan nyt vielä kerran. Yritän valita sanani (taivutan rautalangasta)..

Välihuomautuksena (jussin ja aniksen valikoivalle ymmärrykselle). En ehkä kykene selviytymään valistustehtävässäni, koska en ole valmistunut Tampereen poliittisesta korkeakoulusta, vaan perin vaatimattomasta Helsingin yliopistosta; se käynee kuitenkin vastaukseksi peruskoulun historiantuntemuksestani.

Tuo aikaheitto, Jeesuksesta huolimatta, riittänee. Jesse ei ehkä kerinnyt käymään Hagia sofiassa: ristiriipunta heikentää tunnetusti elinvoimia. Mitä tulee sulttaani Ahmedin Siniseen moskeijaan: sinne ei ehtinyt edes profeetta Muhammed, ellei elänyt tuhat vuotiaaksi.

No niin, kerrotko ne Afrikan Wittgensteinit, Newtonit, Locket, Husserlit, Leonardot, Michelangelot, Spinozat, Wagnerit, Sibeliukset, Descartesit, Kantit, Humet...etc, etc...
Huom. Mikko Jaakonpoika ja Alex Haley ei kelpaa...

Anis Harran

Meinaat Tapsa että 2000 vuotta sitten Jesse biimasi pari bytinkiä Bosporille ja siitä seurasi että Descartes oli perussuomalainen?

Oi kylläpä tiedät paljon! Ajattelet, siis olet.

Henri Kangas

Oletko sinä niitä netin suurkuluttajia, jotka seuraavat jotain Hommaa päivittäin ja taivastelee siellä käytyjä keskusteluja muilla palstoilla?

Elämä?

Anis Harran

Minä olen kaikkialla. En nuku. En lepää. Monistan itseni yhtäaikaisesti kaikille foorumeille.

Haaste: kaksi lakupekkaa sille joka nimeää kaksi peiterooleissa esiintyvää agenttiani Hommafoorumissa.

Ja se joka hoksaa kuka Suomen Sisussa on todellisuudessa itse Ruhtinas, mahti-minä, saa lohdutuspalkinnoksi n... tarkoitan Brunbergin pusun.

Vihje: juuri se jonka vakaumuksen luulit nuivimmaksi saattaakin olla Veljeskunnan ritari sillä me olemme kameleontteja vailla vertaa. Vilkaisitko muuten tänään kaappeihisi ja sängyn alle? Meillä on myös kääpiöninjoja. Muista: me katselemme.

Simon Wahlroos

Onko uskonto rotu? Uskontoja on pidetty rasistisina toisiaan kohtaan ja jopa oman uskontonsa edustajia kohtaan, joka ilmenee esim. shiiojen ja sunnien välisenä vihamielisyytenä, joka on käsittääksen Muhamedin eri vaimojen keskinäiseen erimielisyyteen perustuva. Tietääkseni kristinuskossa ei eri lahkojen väliset erimielisyydet eivät perustu perintötekijöihin, mikä viittaisi rotukiihkoiluun.

Anis Harran

Jahas olenpa sitten ollut aktiivinen viime yönä..

Kommentaattorien kannattaa pysyä illalla kuulolla sillä tunnen selkäytimessä kuinka näiden viehättävien kommenttien kirjoittajat ovat saava tuta kun nakkisormet alkavat naputtaa sarjatulta.

Käyttäjän timovaittinen kuva
Timo Vaittinen

"Jahas olenpa sitten ollut aktiivinen viime yönä.."

Sinäkö? Et edes muista hyvin... olet tainut tunkeutua sumuverhon läpi, joulahti vaan kuvastasi mieleen, minne päädyit...?

Heikki Ojala

Ei tuo vakuuta, rupea sinäkin roturealistiksi

Anis Harran

Kommenttisi ja naamanilmeesi ilmentää typertyneisyyttä ylivertaisen viisauteni edessä. Antaisit vain periksi ja avaisit sydämesi Totuudelle.

Ei kiitos, roturealisti-sana tarkoittaa nykyisin vastakohtaansa eli rasistia.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Vaikea sanoa, onko tämä hieman kieli poskessa duunattu vai ei. Loistava kirjoitus monella tasolla.

Muutama huomio riippumatta siitä, aihe kun on mielenkiintoinen.

Luonnossa on aina toki käynnissä kilpailu resursseista. Häviäjän osa on usein kuolema.

Diversiteetti on luonnollinen asia, mutta se ei ole irrallaan vastakohdastaan. Ei ole mitään diversiteettiä ilman pyrkimystä pois siitä. Diversiteetti ei ole myöskään arvo tai itseisarvo.

Luonnolliset asiat eivät ole "hyviä" tai "parempia".

Koiria on jalostettu monella tapaa, monista syistä. Osa roduista (esim. Salukki) on jalostunut kuin "luonnostaan". Alun perin se oli puhtaasti käytännöstä lähtevä, nykyään se on lisääntyvässä määrin lähinnä typerien, narsististen ihmisten sairasta touhua.

Ihmisroduista puhuttaessa ollaan aina epävarmuuden, ideologioiden ja viitekehysten äärellä. Minä esim. en millään jaksa uskoa, että ihmisrotujen tarkin luokittelu on silmämääräisesti ihonvärin perusteella. Se on toki käytännöllistä ja meeminä tehokas, koska se kaikkein idiooteinkaan ihminen ei voi olla sitä tajuamatta, muttei tarkkaa. Sen takia mikä tahansa siitä johdettu johtopäätös on suoraan isossa riskissä olla täyttä paskaa, eikä mitään johtopäätöksiä pitäisi vetää pelkästään sen perusteella.

Puhutaan pieniestä eroista ja isoista eroista, muttei koskaan mainita skaalaa. Jos yhden kromosomin ero tekee ihmisestä mongoloidin, joka on selvästi näkyvä ja vaikuttava oireyhtymä, miten pieni eron pitää olla, että se on "liian pieni ollakseen merkittävä"?

Minusta ei voi sanoa, että "rotujen" ei pitäisi sekoittua keskenään ilman minkäänlaista arvolatausta. Sama pätee myös niiden sekoittumisen nimeen vannomiseen. Kummatkin ovat vastenmielisiä vaikuttimiltaan. Näitä arvioita jakelevat yleensä ihmiset, jotka tajuavat geeneistä sen, mitä lehtiartikkelissa lukee. En itse tajua kuin pinnallisesti ja tiettyjä osa-alueita. Aika turvallisesti voin sanoa, ettemme tiedä geeneistä tarpeeksi. 5 vuotta sitten ne olivat julkisessa keskustelussa kiveen hakattuja, Muuttumattomia Määrittäjiä. Sitten tuli puhe epigenetiikasta ja ne eivät olleetkaan niin muuttumattomia kuin luultiin.

Jos ihan puhtaasti pragmaattisista lähtökohdista tarkastellaan asioita, ihmiset muokkautuvat ympäristönsä mukaan. Ympäristö suosii tiettyjä ominaisuuksia yli muiden. Ne ominaisuudet itsestäänselvästi vahvistuvat. Olemme nopeasti tulleet aika rankastikin valikoivasta ympäristöstä ympäristöön, jossa valikointi vähenee jatkuvasti, toisin sanoen ympäristö ei sanele enää mitään. Kun se ei sanele mitään, se ei suosi mitään ominaisuuksia yli muiden. Se ei myöskään, vaadi mitään, joten tilanne on kummallinen: Ympäristömme suosii ihmisiä, jotka tippuvat tai tippuisivat yli laidoilta jossain vaativammassa ympäristössä.

Todellista valikointia tapahtuu ehkä vain siellä, missä on tauteja, nälänhätää jne. On aivan mahdollista, että parissa sadassa vuodessa vitsausten piiskaamilta alueilta kasvaa jonkinlainen "superihminen", siinä missä yltäkylläisyyden keskellä käyrä on laskenut ja ei ole enää selvää, mikä on ihminen ja mikä proteesi.

Tulevaisuus on toki aina auki ja tietämättömissä. Minä en tahdo sitä minkäänlaiseksi, se on mielestäni kauneimmillaan epävarmana ja elämä on puhtaammillaan tässä hetkessä. Minulta ei löydy näkijän kykyä tai älyä ymmärtää todellisuutta.

Siihen uskon melko vakaasti, että jos itse ja kumppanini olemme riittävän selvitymiskykyisiä, jälkeläisemme ovat sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös, ellemme itse vie heiltä sitä vapautta. Itseäni on monella tapaa rikottu ja yritetty rikkoa heti lähtökuopista alkaen, kuin myös kumppaniani. Se ehkä yhdistää meitä. Olen tullut toistuvasti huonosti toimeen ihmisten kanssa, joiden pahin lapsuusmuisto on ollut vanhempien riitely ja pelottavin tilanne pimeä huone. Tuntuu kuin olisi ihan eri planeetalta kotoisin, jostain toisesta todellisuudesta. Huonompi ihminen. Epänormaali, irrallaan ja tavoittamattomissa. Tunnen yhteyttä erittäin harvoihin ihmisiin. Suurin osa on outoja silmissäni ja tunne on useinkin molemminpuolinen.

Ongelma on siinä, ettei sitä kohta kukaan täällä tiedä. Olen itse viiteryhmätasolla toista sukupolvea, jonka kohdalta selviämistä ei ole koskaan aidosti kyseenalaistettu. Emme me tiedä, luulemme vaan. Luuloilla on tapana murentua todellisuuden tullessa kolkuttelemaan. Me olemme osa epätodellisuutta. Vähemmistö pyramidin ylimmässä neljänneksessä, jonka todellisuus ei todellakaan ole mitään valtavirtaa.

Mahdollisuus on siinä, ettei kummoista selviämiskykyä enää koskaan tarvita, vaan olemme nousemassa jonnekin ihmeelliselle tasolle ja valaistumassa.

Anis Harran

Antti: "Vaikea sanoa, onko tämä hieman kieli poskessa duunattu vai ei. Loistava kirjoitus monella tasolla."

Ehkä molempia. Kiitos!

Antti: "Luonnossa on aina toki käynnissä kilpailu resursseista. Häviäjän osa on usein kuolema."

Kaikki kilpailussa eivät häviä koska kilpailu ei ole kahden- vaan monenvälistä. Älä sekoita kilpailua saalistukseen.

Tervehenkinen kilpailu voi johtaa esimerkiksi siihen että kilpailuetua saavuttaakseen kukin ryhtyy siihen missä on parhaimmillaan, mikä johtaa yhteiskunnan kokonaiskyvykkyyden kasvuun.

Antti: "Diversiteetti ei ole myöskään arvo tai itseisarvo."

Menisin niin pitkälle että väittäisin diversiteetin olevan itseisarvoisesti hyvä ja tavoiteltava asia. Se nimittäin lisää mahdollisuuksien määrää, potentiaalisia mahdollisuuksiani voittaa ja saada haluamiani asioita. Se lisää vaihtoehtoja.

Ilmeisesti on olemassa ihmisiä jotka näkevät diversiteetin ensisijaisesti uhkien eikä mahdollisuuksien lisääntymisenä ja jotka halutessaan rajoittaa muiden kilpailumahdollisuuksia ovat valmiita luopumaan omistaankin. Tällaiset ihmiset tavoittelevat usein mahdollisimman säänneltyjä oloja vaikka se merkitsee heidän omienkin mahdollisuuksiensa tuntuvaa rajoittamista.

Ehkä kysymys on itsetunnon tasosta, omien kykyjen arvioinnista. Jos arvioi omat kykynsä kovin rajallisiksi, haluaa rajata mahdollisuudet sen mukaan ettei niitä olisi enempää kuin mitä pystyy saavuttamaan, koska tällöin voi eliminoida kyvykkäämpien kilpailijoiden suhteellisen kilpailuedun.

Sen sijaan yksilö joka kokee omat kykynsä jos ei rajattomiksi niin ainakin ei koskaan maksimaalisesti käytetyiksi, laskee oman kokonaiskyvykkyytensä hyödyntämisen tason nousevan sitä korkeammalle mitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla.

Antti: "Minusta ei voi sanoa, että "rotujen" ei pitäisi sekoittua keskenään ilman minkäänlaista arvolatausta. Sama pätee myös niiden sekoittumisen nimeen vannomiseen."

Minä ilmaisin biologisen tosiasian, en moraalista. Olen ehdottomasti sitä mieltä että jokaisen tulee olla vapaa valitsemaan itse kenen kanssa mahdollisesti haluaa lisääntyä.

Antti: "Jos ihan puhtaasti pragmaattisista lähtökohdista tarkastellaan asioita, ihmiset muokkautuvat ympäristönsä mukaan. Ympäristö suosii tiettyjä ominaisuuksia yli muiden. Ne ominaisuudet itsestäänselvästi vahvistuvat. Olemme nopeasti tulleet aika rankastikin valikoivasta ympäristöstä ympäristöön, jossa valikointi vähenee jatkuvasti, toisin sanoen ympäristö ei sanele enää mitään. Kun se ei sanele mitään, se ei suosi mitään ominaisuuksia yli muiden. Se ei myöskään, vaadi mitään, joten tilanne on kummallinen: Ympäristömme suosii ihmisiä, jotka tippuvat tai tippuisivat yli laidoilta jossain vaativammassa ympäristössä."

En ole ollenkaan samaa mieltä. Modernissa hyvinvointiyhteiskunnassa elämme ehkä aikaa jossa kaikki jäävät henkiin, mutta ei se tarkoita että kaikki pärjäävät hyvin, tai että pärjääminen määräytyisi sattumanvaraisesti. Ympäristö edelleen suosii jatkuvasti erilaisia ominaisuuksia, suositut ja syrjityt ominaisuudet ehkä vain muuttuvat nopeammassa tahdissa mm teknologisen ja elämäntavoissa tapahtuneen muutoksen, naisen emansipaation, kaupungistumisen ja monien muiden voimien seurauksena.

Antti: "Tulevaisuus on toki aina auki ja tietämättömissä. Minä en tahdo sitä minkäänlaiseksi, se on mielestäni kauneimmillaan epävarmana ja elämä on puhtaammillaan tässä hetkessä. Minulta ei löydy näkijän kykyä tai älyä ymmärtää todellisuutta."

Ei ole tarpeen luopua tulevaisuutta koskevista toiveista ja mielihaluista siksi että arvioi kykynsä nähdä, ymmärtää tai vaikuttaa siihen rajallisiksi. Olen samaa mieltä että epävarmuus, joka liittyy osittain diversiteettiin, vaihtoehtojen moninaisuuteen, tekee tulevaisuudesta kauniin ja kiehtovan. Siitä huolimatta tiedän myös että annan asioille arvoja, näen hyvää ja pahaa, haluan vaikuttaa arvokkaina pitämieni asioiden puolesta ja ongelmien lievittämiseksi, jotta jälkeeni jäävä maailma edes siltä osin mihin olen pystynyt voimieni, kykyjeni ja lahjojeni puitteissa vaikuttamaan, olisi parempi eikä ainakaan huonompi sen seurauksena että olin olemassa. Näin ymmärrän elämän tarkoituksen ja katson ettemme ole täällä sattumalta emmekä turhanpäiten, vaan toteuttamassa hyvää tarkoitusta niissä rajoissa joihin kätemme ulottuu ja äänemme kantaa.

Antti: "Siihen uskon melko vakaasti, että jos itse ja kumppanini olemme riittävän selvitymiskykyisiä, jälkeläisemme ovat sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös, ellemme itse vie heiltä sitä vapautta. Itseäni on monella tapaa rikottu ja yritetty rikkoa heti lähtökuopista alkaen, kuin myös kumppaniani. Se ehkä yhdistää meitä. Olen tullut toistuvasti huonosti toimeen ihmisten kanssa, joiden pahin lapsuusmuisto on ollut vanhempien riitely ja pelottavin tilanne pimeä huone. Tuntuu kuin olisi ihan eri planeetalta kotoisin, jostain toisesta todellisuudesta. Huonompi ihminen. Epänormaali, irrallaan ja tavoittamattomissa. Tunnen yhteyttä erittäin harvoihin ihmisiin. Suurin osa on outoja silmissäni ja tunne on useinkin molemminpuolinen."

Meillä on kaikilla varjomme. Mutta selvityt koettelemukset antavat myös voimaa ja ymmärrystä, ehkä mahdollisuuden auttaa jotakuta joka on kokenut samaa mutta jonka omat voimat ovat vähäisemmät, tai joka on vaiheessa jonka yli on jo itse aiemmin selvittänyt itsensä.

Kohtalolle ei voi kostaa. On otettava se mikä on annettu ja käytettävä se mahdollisimman hyvin, ja kas, senkin huomaa nopeasti todella paljoksi ja todella käyttökelpoiseksi. Ihmiset murehtivat liikaa sitä mitä heiltä puuttuu ja uhraavat liian vähän energiaa olemassaolevien voimavarojensa ja resurssiensa käyttämiseen optimaalisesti.

Antti: "Ongelma on siinä, ettei sitä kohta kukaan täällä tiedä. Olen itse viiteryhmätasolla toista sukupolvea, jonka kohdalta selviämistä ei ole koskaan aidosti kyseenalaistettu. Emme me tiedä, luulemme vaan. Luuloilla on tapana murentua todellisuuden tullessa kolkuttelemaan. Me olemme osa epätodellisuutta. Vähemmistö pyramidin ylimmässä neljänneksessä, jonka todellisuus ei todellakaan ole mitään valtavirtaa."

Tiedämme vähän, oletamme paljon. Kukaan ei voi saavuttaa täydellistä tietoa mutta silti etsijä löytää, jatkuvasti.

Antti: "Mahdollisuus on siinä, ettei kummoista selviämiskykyä enää koskaan tarvita, vaan olemme nousemassa jonnekin ihmeelliselle tasolle ja valaistumassa."

Ihmisiin on sisäänrakennettu tuontapainen odotus. Mutta ei ole syytä väheksyä itse tietä jota kuljemme. Kaikki me kuolemme ja mitä sitten seuraa on uskomme varassa, mutta meillä on jo nyt ihmeellinen elämä jonka näkeminen ja kokeminen "täysillä" on suurta valaitumista ja kosmista värähtelytaajuutta. Meillä on aistit joilla eksploorata tämä maailma ja sitten vielä mieli ja sielu, tutkimattomimmat korpimaat, joilla tavoitamme ja jopa luomme lisää maailmoja.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

"Parhaus on hyvä asia." Ei pelkästään hyvä, vaan ehkä jopa paras.

Anis Harran

Kiitos! Tiedän *täydellisesti* tunteen.

Anis Harran

Kati Sinenmaa kirjoitti: "Päivittäin tuolla metrovaunuissakin näkee hunnutettuja, joiden silmien väristä ja kielen puheesta huomaa, että kyseessä on uskonnon vaihto oikeauskoiseksi.
Juuri tuo on pahimpia seikkoja, joka estää minua hyväksymästä maahanmuutoa; Maahanmuuttajat hyvin harvoin edes yrittävät sopeutua suomalaisuuteen."

Että siis mitä? Se että suomalaisnaiset käyttävät huntua eivätkä siis sopeudu "suomalaisuuteen" estää sinua hyväksymästä maahanmuuttoa?

Anis Harran

Pekka Lampelto: "Minulla on käsitys, että sufimuslimit olisivat ehkä noin keskimäärin parhaiten sopeutuvaisia länsimaihin de jure ja mahdollisesti de facto."

Suufilaisuus on lähellä sydäntäni mutta kannattaa muistaa että siihen mahtuu kaikkea laidasta laitaan, Sudanin Mahdista Mevlana Rumiin.

Muslimin sopeutuminen länsimaihin on erityisen helppoa koska länsimaiden lainsäädäntö takaa uskonnonvapauden eikä estä muslimeja elämästä hyvää islamilaista elämää koulukunnastaan riippumatta. Sopeutuminen de facto taas riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista: kuinka oppivainen, mukautuva, suvaitseva, lainkuuliainen ja kielitaitoinen on, vaikuttaa paljon enemmän kuin uskonto.

Monien näennäinen sopeutumattomuus johtuu enemmän koulutustason puutteesta. Monen sopeutumisvaikeudet johtuvat suuresta elämänmuutoksesta. Esim maalaiskylästä tai pakolaisleiristä tulevalla olisi sopeutumisvaikeuksia myös muslimimaan suurkaupungissa.

Monen kohdalla kyse on siitä miten näemme asiat. Kun suomalaisella on sopeutumisvaikeuksia, katsomme sen johtuvan psykologisista syistä, alkoholista, oppimishäiriöistä. Jos maahanmuuttajalla on samanlaisia vaikeuksia, luulemme kovin herkästi että sillä olisi jotain tekemistä kulttuurin kanssa.

Anis Harran

Seppo Kirnu: "Rodunjalostus on lonkkavikaisten ja luonnevikaisten rakkien kyhäämistä - ei toimi. Mahdollisimman kaukaa panokumppanin etsiminen olisi parempi. (tosin ei sitä jokainen jaksa lähteä ympäri palloa pyllyn perässä lentelemään)"

Riittävän erilainen geenipohja voi löytyä läheltäkin. Kukin etsiköön sieltä mistä tykkää.

"Ei ole kaiken ulkopuolista jumaluutta kaikkeudessa - se on mahdotonta. Jos edes ajatellaan jumalaa sen on sisällyttävä kaikkeen ja kaiken on sisällyttävä siihen. Ja se taas estää ainakin kolmen uskonnon kuvaaman rajoittuneen ja kiivaan sekopäämuumion olemassaolon synkän valoisasti. Lähinnä onneksi valoisasti.
Satuhahmoja seuraa moni sellainenkin jolle voisi ilman herraansa antaa reilusti käsipäivää ja kunnioitusta - jopa tehdä yhteistyötä tai kehitellä aatoksia. Voi satuhahmojen seuraajia - erkaantukaa niistä ja olette hienoja ihmisiä."

Kirnu kuulostaa ihan siltä kuin olisi tulossa uskoon! Lopeta se vastusteleminen, ei hyvää vastaan tarvitse kapinoida. :)

Jos kävisi niin että kuolisit ilman että siellä on ketään, eipä se sinulle paljon riemua antaisi sanoa "sittenkin olin oikeassa". Onko kirnu puoliksi tyhjä vai täysi?

seppo kirnu

Puoliksi tyhjä - uutta täytettä varten.

Uskoon? heobab hoh hoh. EN minä koskaan ole ateisti ollutkaan.

En vain pidä hyvänä sitä hullua sadistia, jota seuraa noin 3,5 miljardia lupåttajaa maailmassa. Vaan näen sen suurpahulaisena.

"Jos kävisi niin että kuolisit ilman että siellä on ketään, eipä se sinulle paljon riemua antaisi sanoa "sittenkin olin oikeassa"."

Ei siellä ketään ihmistä olekaan odottelemassa saati jumalhahmoja. Siellä on odottelemassa tilaton tila jota ei voi mitata ja jossa tätäkin ulostelmaa ohjaava info virtaa kuin vuoksi.

Heippa.

Anis Harran

Kaikkeuden lait koskevat Kirnuakin. Enkö minä jo kerran nähtesi muuttunut pasuunaan puhaltavaksi tulipatsaaksi ja enkö minä palauttanut itseäni inhimilliseen muotooni?

Olkoon, unohdin mainita että en voi käännyttää ketään, korkeintaan olla ystävällinen sielu heidän kulkemansa tien varrella joka kehottaa jatkamaan ja etsimään, ja mikäli he etsivät ja itse löytävät, löytämäänsä he uskovat. Voin toivoa että mitä hyvänsä he sieltä löytävät antaisi heille rauhan ja tekisi onnellisiksi.

Sulje nyt silmäsi ja hetken kuluttua kerro mitä näit?
http://pl.ayli.st/Soap+Kills#32

Anis Harran

Jukka Poikela: "Mitä sitten kunniamurhiin tulee, niin kokeile piirtää pilakuva Muhammedista ja laske sitten pölyn laskeuduttua ruumiit. Kunnia näyttää tulevan islamissa kalliiksi ja ruumispinot isoiksi. Islamhan tosin perustuu kostonkulttuuriin ihan suoraan koraaninkin mukaan."

Höpö höpö Poikela. Olet väärässä. Ja kateellinen. :)

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Oletkos miettinyt, Harran, siltä kantilta, että kansallisvaltion kansalaisten enemmistöllä on oikeus pitää rajat kiinni, aivan kuten perheen isän ei tarvitse laskea kotiinsa kutsumattomia vieraita.

Suomen valtio omistaa Suomen maan ja irtaimiston, koska sillä on väkivallan ylivoimaisuuteen perustuva lainsäädäntövalta. Ken vahvin, määrää lait ja ken määrää lait, myös omistaa.

Suomen valtion, joka on eräänlainen maanomistusorganisaatio, korporaatio, omistavat Suomen kansalaiset. On ehkä joidenkin mielestä valitettavaa, että myös tietämättömillä on äänioikeus ja omistajaohjausvalta, mutta näin tämä maailma tällä hetkellä makaa.

Niin pitkään kuin Suomen armeijaa ja poliisi pitävät täällä väkivallan ylivoimaa ja ovat kuuliaisia Suomen valtiolle, niin pitkään myös Suomen kansa omistaa Suomen maan ja sen enemmistö päättää laeista.

Maailman avautumisen ei tarvitse välttämättä alkaa juuri Suomesta, vaan se voi avautua myös monessa muussa paikassa. Miksi avautumiseen tulisi pyrkiä kaikkialla yhtenä rintamana, kun parempaa riskinhallintaa olisi kokeilla sitä ensin joillakin alueilla jonkin aikaa, jotta nähdään empiirisesti toimiiko se vaiko ei?

Anis Harran

Minun mailleni ei ainakaan mikään "valtio" tule kutsumatta.

Jos nyt vakavissasi kyselet niin en minä ole Suomesta rajavalvontaa enkä tullia lakkauttamassa. Nuo ovat tärkeitä laitoksia. Tietysti edellyttäen että ne tosiaan toimivat demokraattisen Suomi-nimisen valtiomme lakien mukaan, joihin minäkin kansalaisena olen oikeutettu vaikuttamaan.

Tosin jos rajat menee kiinni tyyliin Pohjois-Korea niin olen toivottavasti sitä ennen onnistunut muuttamaan muualle.

Toimituksen poiminnat

Sivut